Privacybeleid

  • Studio Zoef is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. Alle gegevens die u ons doorgeeft, worden door ons opgeslagen en alleen door ons gebruikt. Wij gebruiken uw gegevens voor onze interne automatische verwerking om verantwoord het klantenbeheer en de bedrijfsvoering voor verkoop te kunnen doen.
  • Wij verstrekken geen gegevens aan derden. U beschikt uiteraard over het recht om uw gegevens aan te passen of te verwijderen. Bij uw bestelling kunt u aangeven of u al of niet de nieuwsbrief van Studio Zoef wilt ontvangen. Wanneer u geen nieuwsbrief meer van ons wilt ontvangen, dan kunt u zich via de site afmelden voor de nieuwsbrief. Mocht dit niet lukken, dan kunt u zich afmelden door een email te sturen naar info@studiozoef.nl. Wij zullen discreet en per direct zorg dragen voor de juiste verwerking.
  • Het adressenbestand van Studio Zoef kan niet worden opgevraagd door derden. Mocht door onmacht onze gegevens alsnog in handen van derden komen, dan is Studio Zoef daar niet aansprakelijk voor. Studio Zoef zal zich tot zijn uiterste kunnen inspannen om uw gegevens te beschermen.
  • Wanneer u onze website bezoekt kunnen wij automatisch enige informatie opslaan op uw computer in de vorm van een cookie om u automatisch bij een volgend bezoek te herkennen. Cookies helpen om de inhoud van onze websites beter af te stemmen op uw behoeften of uw wachtwoord of code zodanig op te slaan zodat u het niet elke keer opnieuw hoeft vast te leggen. Indien u niet wilt dat wij cookies gebruiken, dient u in uw browser ‘cookies off’ in te stellen. Indien u de cookies accepteert, zullen zij gedurende vijf jaar in uw computer blijven, tenzij u de cookies verwijdert. Het uitzetten van cookies kan uw gebruik van onze website en diensten beperken.
  • Bij vragen of onduidelijkheden kan de consument mailen naar info@studiozoef.nl.